Субота, 10 червня 2023 |

поділитися у соціальних мережах:

 

  

 

   У зв’язку із створення комунального некомерційного підприємства «Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гостомельської селищної ради (відомості за посиланням), відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я, Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних професій працівників, Випуск 78 «Охорона здоров’я» Гостомельська селищна рада оголошує про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гостомельської селищної ради.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію;
 • копію (копії) документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

    Документи приймаються 3 22.02.2021р. до 05.02.2021р за адресою: селище Гостомель, вул. Свято-Покровська 220

   З умовами та етапами проведення конкурсного відбору можна ознайомитись у Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності територіальної громади комунальних селища Гостомель 

 {slider=Гостомельська селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гостомельської селищної ради.}

 

     Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності територіальної громади селища Гостомель затвердженого рішенням селищної ради від 28.12.2020 № 1353-68-VII, до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я входять дев’ять осіб у рівній кількості:

 • представники селищної ради;
 • представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу (за наявності);
 • представники (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності.


    Представники делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) визначаються відповідним рішенням селищної ради.

   Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

 • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • наявність конфлікту інтересів.
 • Пропонуємо пропозиції щодо кандидатів до складу конкурсної комісії, оформлені належним чином (протокол зборів трудового колективу, протокол засідання Громадської ради при управлінні охорони здоров’я) надати протягом 15-ти днів до 05.02.2021р.до Гостомельської селищної ради

    Документи приймаються за адресою: селище Гостомель, вул. Свято-Покровська 220

Рішення Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гостомельської селищної ради

 

 

{