Понеділок, 3 жовтня 2022 |

поділитися у соціальних мережах:

 

Повідомлення ініціативної групи про спосіб формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області

Ініціативна група з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області, відповідно до п.9 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами та доповненнями), на виконання розпорядження начальника Гостомельської селищної  військової адміністрації Бучанського району Київської області від 05.08.2022 року №109 «Про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області» для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, розпочинає приймати заяви щодо кандидатур до складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації  Бучанського району Київської області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність на території Гостомельської селищної територіальної громади та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України делегувати своїх представників для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради, які орієнтовно відбудуться 5 вересня 2022 року о 14:00 год.

Місце проведення установчих зборів: с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, актова зала, поверх 2.

Реєстрація учасників установчих зборів з 13:00 до 13:30 год.

 

При собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу (водійська права, військовий квиток тощо).

 

  1. Порядок проведення установчих зборів:

 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представникові від кожного інституту громадянського суспільства.

Участь у голосування за довіреністю не допускається. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Гостомельській селищній військовій адміністрації.

Гостомельська селищна військова адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його надходження.

За рішення ініціативної групи кількісний склад Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації визначено у кількості 15 (п’ятнадцять) осіб.

Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість  кандидатів до складу Громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

  1. Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради:

1) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку;

2) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше 6 (шести) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Київської області;

3) до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менше як за 12 (дванадцять) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради;

4) інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

5) пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради;

6) до складу Громадської ради  не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Склад Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації буде формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах за представників, які будуть делеговані інститутами громадянського суспільства, та які особисто присутні на вказаний зборах.

Для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1) прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

2) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за бажанням).

4) фото делегованого представника інституту громадянського суспільства;

5) відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом не менше 6 (шести) місяців до дати оприлюднення Гостомельською селищною військовою адміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради;

6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства (номер контактного телефону, посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за наявності);

7) мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації та бачення щодо роботи у такій раді.

Заяви інституту громадянського суспільства (заява на участь в установчих зборах) та делегованого ним представника (згода на обробку персональних даних) подаються у паперовому та електронному вигляді.

Інші документи надсилаються в електронному вигляді (див. РЕКОМЕНДАЦІЇ).

Поштова адреса для заяв: с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації з поміткою «Ініціативній групі з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області».

Електронна адреса для подання документів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., в темі листа обов’язково вказати «Ініціативній групі з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації Бучанського району Київської області».

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Заяви та документи до них подані/надіслані після спливу терміну прийому документів, встановленого ініціативною групою, вважаються не прийнятими для розгляду.

Приймання заяв для участі в рейтинговому голосуванні на установчих зборах здійснюватиметься з 15.08.2022 року по 26.08.2022 року (включно) до 17:00 год.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

  1. Всі документи інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника в електронному вигляді пропонується оформити шляхом скан-копії з їх оригіналів у форматі PDF, створеноїодним файлом, названим за назвою інституту громадянського суспільства і прізвищем кандидата.
  2. Скан-копії документів інституту громадського суспільства та кандидатів, зокрема виданих іншими органами (виписки, дипломи тощо) рекомендовано завантажувати в файлах розмірами 1-2 МБ, максимально допустимий розмір одного файлу 10 МБ.
  3. Біографію та мотиваційний лист – документи, які готує кандидат інституту громадянського суспільства, рекомендовано також подавати у форматі DOC.
  4. Фото має бути розміщено у відповідному місці поданої біографічної довідки (рекомендовано: кольорове фото в електронній формі розміром 3х4 см).

 

  1. Відомості про склад ініціативної групи з формування складу Громадської ради при Гостомельській селищній військовій адміністрації:

 

1. Сахненко

Георгій Анатолійович

голова Громадської організації «КАЗАНОК», мешканець селища Гостомель

 

голова ініціативної групи

2. Кузьмічова

Марина Юріївна

член Громадської організації «Гільдія сценаристів України», мешканка селища Гостомель

секретар ініціативної групи

3. Макушенко

Петро Олександрович

волонтер Гостомельської об’єднаної територіальної громади, мешканець села Мощун

 

член ініціативної групи

4. Ведмеденко

Тетяна Михайлівна

депутат Гостомельської селищної ради, мешканка селища Гостомель

 

член ініціативної групи

5. Агасанов

Руслан Вікторович

голова Ірпінської міської організації «Союз. Чорнобиль. Україна»

член ініціативної групи

6. Заїка

Олександр Степанович

начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області

член ініціативної групи

7. Дроздова

Лариса Валентинівна

фахівець групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації АТП ДП «АНТОНОВ», мешканка селища Гостомель

член ініціативної групи

8. Пущало

Олександр Ігорович

член Громадської організації «Маємо право», мешканець села Озера

член ініціативної групи

 

  1. Відповідальна особа за прийом документів – начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області Заїка Олександр Степанович, телефон: +38 (099) 617-69-91, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

 

 

Новини